Aerosedis Club 
Club Aeromodelisme de La Seu d' Urgell

¡Benvinguts a la nostra web! 

Des de l’any 2000 el club compta amb una pista de gespa artificial de 150 x 12 mts. Aquesta es una pista experimental ja que es un sistema únic en el mon de l’aeromodelisme, el fet de que els terrenys siguin de propietat municipal, ha fet que per normativa de medi ambient, per impacte visual i per la facilitat de la instal•lació s’optés per instal•lar aquest sistema, el material es una catifa de gespa artificial amb un pel de 10 m/m d’alçada, posada sobre un terreny anivellat i compactat, amb una capa de vinil (plàstic) per evitar germinacions per les parts poroses de la catifa, aquesta pista es formada per panels de 25 x 4 mts. Encolada entre si i clavada a tot voltant amb unes xapes que fan de tapajunts i claus de 120 m/m de llargada.

Situada en un altiplà de uns 60.000 mt² disposa d’uns boxes de 90 x 8 mts. dels que 150mt² son coberts, a la part oest es situa la vesant amb una alçada vertical de uns 100 mts. encarada al oest i que a partir de les 14h pràcticament sempre te ascendència, a la vesant hi ha una explanada de terra anivellada i compactada al mateix nivell que la pista i perpendicular a la mateixa de 160 x 50 mts, l’accés es amb carretera asfaltada fins al desviament de les instal•lacions, hi ha un ampli recinte per públic i possibilitats d’acampar.

.


 

.